TJH/FM SVCh NVCh LP1 Vassruggens Meglin Gjord 
SVCh LP2 VASSRUGGENS Ulv Uggesson.

 

hem

nyheter

galleri

kim

eros

kimblogg

kompisar

valpkullar

valpar

minnas

länkar

Viltspår

Bruks sök

Bruks spår

Lydnadsprov

Tjänstehund

Utställning

060709 1:a HP
ökl PB Vinst SM
Utagning SSRK/V

060930 Högre
486.5
Uppflyttad
Elit

060923 Högre
469.5 Godkänd

061022 lkl.III
273.5 1:a pris

060606 DM Tjh/FM
5:e plats

060701 1:a pris
Ökl SSRK

060618 1:a HP
ökl VP.KM.1
SBLK

051008 Lkl Sök 482.2p
Uppflyttad Högre 

060916 Högre
421.0 Godkänd

061014 lkl.III
238.0 2:a pris

060430
Godkänt Certprov
FM Hund

050612.2:a pris
Ökl SKK

050904 1:a HP ökl VP.PB.LM 1

 

060520 Lkl  539.5p 
Uppflyttad Högre 

060910 lkl.III
204.5 3:e pris

 

050402. 2:a pris
Ökl SSRK

050918 1:a HP ökl SSRK  

050423 Akl  266.5 p Uppflyttad Lägre

060903 lkl.III
248.0 2:a pris

 

041128. 1:a ukl R SSRK

050619 1:a HP ökl SBLK PB VP    

 060902 lkl.III
203.0 3:e pris

 

 

050529 1:a HP ökl SBKL    

 060819 lkl.III
240,5 2:a pris

   
040801 1:a HP ökl DHK NKK NVCH    

060712 lkl.III
249.0 2:a pris

   
040620 1:a HP ökl SBKL  SVCH PB.VP     060409 lkl.II 176.0 1:a pris    
040513 1:a HP ökl SSRK      050618 lkl.1 177.0  1:a pris LP    
040523 1:a HP ökl SBLK     050306 lkl.1  166,5  1:a pris    
040520 1:a HP ökl SBLK      050220 lkl.1 179.5  1:a pris    
040508 1:a HP ökl SSRK            
030904 Godk. anl kl SSRK